• projecte: Reconstrucció digital d'un pavelló de la Fira Universal de Torí de 1929
  • autors: Andrea Polato, Martina Tagliarini, Laia Torrente Ribé
  • any: 2009